۱۳۹۳ آبان ۱۳, سه‌شنبه

غیر ارادی

تحقیقات معاصر مدعی است که برخلاف باور همیشگی مان٬ انسان ها زیاد هم منطقی نیستند. بر اساس خطای غیر ارادی «لجبازی ذهنی»٬ روبرو شدن با یک حقیقت جدید که پشتوانه اش تحقیقات و مدارک مستند است برای مان سخت است. ما شاید از تعجب دهان مان باز بماند ولی دست از باورهای مان نمی کشیم.
خطای غیرارادی «همراهی ناشی از تعصب» به ما اصرار می ورزد که از میان اتفاقات ثبت شده علمی٬ آنهایی که باور ما را تائید می کند انتخاب کنیم. خطای غیر ارادی دیگری هم در مغز بشر اتفاق می افتد به نام «ترس از ضرر بیشتر» که مدام ما را وا می دارد دست از تصمیم یا انتخاب اشتباه نکشیم چون بابت آن هزینه هنگفت پرداخته ایم.
ناخودآگاه انسان مثل سگ نگهبان در مقابل ایده های نو از او محافظت می کند. ناخودآگاه ما٬ به محض روبرو شدن با یک شیوه فکر یا اعتقاد جدید٬ دیواری می چیند تا ما دستخوش تغییر و تزلزل نشویم. انسان به ناخودآگاهش خیلی اعتماد دارد بنابراین شیوه فکر و اعتقاد قدیمی اش را تا مدت ها ادامه خواهد داد و شاید تا پایان عمرش...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر